ელენე ყურაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

 
განათლება 2011-2015წწ. –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტის ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება 2015 წლის  სექტემბერი – 2016 წლის თებერვალი – პრაქტიკანტი ქცევითი თერაპევტი, „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“

2016წ. – დღემდე –  ქცევითი თერაპევტი, „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“

ტრენინგები

 

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2015წ.- „ნეიროგანვითარების ცენტრი“ – ტრენინგი „ბაზისური კურსი ქცევის გამოყენებით ანალიზში“

 ენები  ინგლისური, რუსული, ესპანური