ელენე გურგენიძე

ფსიქოლოგი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება 2008წ – 2012წ – ივ. ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება  ფსიქოლოგი, (ბაკალავრი)

2013წ–2015წ  – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებატა და ხელოვნების ფაკულტეტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

სამუშაო
გამოცდილება
2015-დან დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი.

2012-2015წ. – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი;

ტრენინგები 2017წ. – რობერტ შრამი  –  ტრენინგ-კურსი  თემაზე: „მოტივაცია და განმტკიცება“

2017წ.    –    „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის და საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია“, ტრენინგ-კურსი თემაზე:“ტრენერტთა ტრენინგი ბავშვთა ადრეულ ასაკში პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერის მეთოდები“

2013წ. – „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „სურათებით კომუნიკაციის სისტემა“ (PECS)

2012წ.   –   „ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი“ და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში -თბილისი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა,როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვბის მიერ განათლების მიღების უფლების განხორციელების პირობა“

2012წ.     –    „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ABA

ენები ქართული, რუსული, ინგლისური