ელენე გულედანი

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება

20182021 ­- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი/კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის სამაგისტრო პროგრამა.

2010-2014 – საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოლოგიის ბაკალავრი;

მუშაობის გამოცდილება

2016 დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტი გამმა – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სუპერვიზორი;

2014-2015 – განათლების სამინისტრო, პროგრამა „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ – ქართული ენის დამხმარე მასწავლებელი;

2013-2014 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტი „ქართული ენის კორპუსი“ – სპეციალისტი;

სხვა საქმიანობა

2021 – ქონსორთ ჯორჯია Consort Georgia – ტრენინგი „შშმ“ პირთა თერაპიისთვის განკუთვნილი დამხმარე ტექნოლოგიები;

2020 – „ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს

აკადემია“ – დისტანციური ტრენინგი თემაზე: აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა;

2019 – ABC საერთაშორისო კონფერენცია;

2018 – სემთა (საქართველოს ენისა და მეტყველების თერაპევტთა ასოციაცია) – ვორკშოფი – წიგნის გამოყენება ენისა და წიგნიერების განვითარებისთვის;

2016 – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის საბაზისო 20 საათიანი კურსი;

2016 – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თეორიული საბაზისო 40 საათიანი კურსი;

ენები: ინგლისური, რუსული