ეკატერინე ბალანჩივაძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2016-2018 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

2012-2016 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი-ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლიდან – დღემდე  ქცევითი თერაპევტი –  „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“;

2018წ. – პრაქტიკანტი – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“

2017 წ. – ასისტენტი – „სს იმედი L”

2015 წ. – სტაჟიორი – „სსიპ შემოსავლების სამსახური“

ტრენინგები

2018 წელი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი  – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“