დავით გამეზარდაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი, ფსიქოლოგი

განათლება

2012 – 2016წწ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

2018წ – დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2017წ – პრაქტიკული კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2016-2017წ. – სტაჟრება – “საქართველოს ბავშვები”;

ტრენინგები

მაისი-ივნისი-ივლისი 2018წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები) Module

  • Antecedent-based Intervention (2 სთ )
  • Differential Reinforcement (3 სთ )
  • Reinforcement (3 სთ );

2017 წ. – გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი- ” მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”