გვანცა ჩვამანია

ფსიქოლოგი / ქცევითი თერაპევტი კლინიკური დირექტორი

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის კლინიკური დირექტორი, ფსიქოლოგი,  ქცევითი თერაპიის სუპერვაიზერი

 

 

განათლება

2014- 2016 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის –  ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი; (თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული „წარმატებული სტუდენტების წახალისების“ პროგრამის ორგზის სტიპენდიანტი)

2006-2010 წელი – თბილისის, ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის ბაკალავრი.

2012-2017 –   ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ვერიფიცირებული დისტანციური კურსები:

Florida Institute of Technology:

  1. concepts and principles of Behavior analysis;
  2. Behavior assessment and program evaluation;
  3. behavior change procedures and ethical considerations
  4. Developing, Strengthening and Maintaining Behavior – Florida Institute of Technology;
  5. Intro to Ethical & Professional Conduct of Behavior Analysts – Florida Institute of Technology; Decreasing, Eliminating, and Replacing Problem Behavior;
  6. Targeted Topics in Behavior Analysis: Essentials of Organizational Behavior Management
  7. Ethical and Professional Conduct of Behavior Analysts
  8. Advanced Topics in Behavior Analysis
სამუშაო გამოცდილება  2019 წლიდან- დღემდე  – „საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაცია“ თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი;

2019 წლიდან დღემდე – „ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში“.  უწყვეტი განათლების სტანდარტი ქცევის გამოყენებით ანალიზში, სამუშაო ჯგუფის წევრი

2018- 2019 წელი – „ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში“.   ქცევის გამოყენებით ანალიზზე დაფუძნებული სერვისების სტანდარტი, სამუშაო ჯგუფის წევრი

2018-2021 – რუსთაველის ფონდის გრანტი FR-18_304  კვლევა „აუტიზმის სპექტრის აშლილობების პრევალენტობა, კლინიკური თავისებურებები და რისკ-ფაქტორები საქართველოში. მულტიდისციპლინული გუნდის წევრი;

2017-2018 – ქცევის გამოყენებით ანალიზში სუპერვიზიით მუშაობა (1510 სთ) სუპერვიზორი:  Madonna Bonny (BACB Account ID #: BACB235927)

2017 წელი – „საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაცია“ დამფუძნებელი;

2015 წლიდან – დღემდე – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“ ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი, აბილიტაცია-რეაბილიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელი;

2012 – 2015:  „ნეიროგანვითარების ცენტრი“ მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტის  მულტიდისციპლინარული გუნდის ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი;

2012- 2014  ქცევის გამოყენებით ანალიზში სუპერვიზიით მუშაობა (1000 სთ) სუპერვიზორი:  Yulia Erz (Certification Number: 1-09-6507);

2012 წლიდან- დღემდე ტრენერი ქცევის გამოყენებით ანალიზში;

2012 წლიდან- დღემდე სუპერვიზორი ქცევის გამოყენებით ანალიზში;

2010-2012 „მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო“. მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი- ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი;

2010-2012  საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია, წმინდა გიორგის სახელობის აუტიზმის ცენტრი, ქცვითი თერაპევტი;

2009-2010  საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია „ნდობა“, გადაუდებელი სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის ფსიქოლოგი.

ტრენინგები და კონფერენციები 2021წ. 10-13 აპრილი – ევროპის ფსიქიატრთა 29-ე კონგრესი: ელექტრონული პოსტერ მოხსენება თემაზე :“მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემების ეპიდემიოლოგია 8-10 წლის ასაკის ქართველ ბავშვებში”;

2019 წ. (2-3 ოქტომბერი) –  „ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია“ კონფერენცია – Managing Clinical Complexity in  Children with Neurodevelopmental Disorders

მონაწილე და მიწვეული მომხსენებელი თემაზე: “Applied Behavior Analysis for better life of Children with Autism Spectrum Disorder”

2018 წ. სექტემბერი – მადონა ბონი (BCBA) – ტრენინგი „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

2018 წ. (29-31 მაისი) – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია- საერთაშორისო კონფერენცია „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების შეფასებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები“

2018წ. – დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების (პროფესიული მზადების) და უწყვეტი პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ აკრედიტირებული პროგრამა N რს-C 541- „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის შეფასებისა და მართვის პრინციპები“

2017 – (6-7 სექტემბერი) საქართველოს კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპიის ასოციაცია „How to set up gold standard Eating Disorder Service”

2017 – (6-7 სექტემბერი) საქართველოს კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპიის ასოციაცია „Tourette and ADHD in children and adolescents, CBT based treatment”

2016 – Georgian society of Psychotrauma(GSP), Foundation “Global Initiative of Psychiatry – Tbilisi” and Ilia State University Mental Health Center. Workshop on Research Methodology: Randomized controlled trial, Systemic Review and Meta-analysis;

2016 – Georgian society of Psychotrauma(GSP), Foundation “Global Initiative of Psychiatry – Tbilisi” and Ilia State University Mental Health Center. Workshop on Brief eclectic psychotherapy for PTSD;

2012- ტრენინგი სურათებით გაცვლით კომუნიკაციაში (PECS);

2011- საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია. ტრენინგი: Applied Behavior Analysis and Aplications to Autism;

2011- Israel Center of ABA education. ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ბაზისური კურსი, თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგი;

2010-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინკლუზიურ საზაფხულო სასწავლო პროგრამა: “მეტყველების განვითარების დარღვევები და კომუნიკაციის ფორმები“;

2009- საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია „ნდობა“. ტრენინგი სოციალურ ფსიქოლოგიური დახმარება კრიზისული სამსახურის სტრუქტურაში.

 

უცხო ენების ცოდნა

ინგლისური, რუსული