ბექა გორგაძე

სენსორული თერაპევტი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სპეციალისტი

განათლება

2014 – 2018 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია;

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის მაისიდან – დღემდე – სენსორული თერაპევტი -„მენტალური ჯანმრტელობის ცენტრი“

ტრენინგები

2019წ. – ტრენინგი თემაზე – Managing clinical complexity in children with Neurodevelopmental Disorders – საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია, ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია;

2019წ. -“სრულყოფილი კურსი კინესთეტიკის მოვლის სფეროში”- საქართველოს კინესთეტიკის ასოციაცია;

2018წ. – “კინესთეტიკის საბაზისო კურსი მოვლაში” – საქართველოს კინესთეტიკის ასოციაცია;

2018წ. – ონლაინ კურსი – ” An Introduction to Sensory Processing disorder – SPD University ;

2017 წელი – საბაზისო კურსი ქცევის გამოყენებით ანალიზში – „მენტალური ჯამრთელობის ცენტრი“’

2017 წელი – ოკუპაციური თერაპია ფიზიკური რეაბილიტაციის სისტემაში