ანა სირაძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება
2012-2016წწ.–  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მუშაობის გამოცდილება

2016წ.- დღემდე – ქცევითი თერაპევტი, “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”
2015წ.იანვარი-სექტემბერი – ქცევითი თერაპიის პრაქტიკა,ნეიროგანვითარების ცენტრი
2015-2016წწ. – ქცევითი თერაპიის პრაქტიკა,მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი