ანა ჩვამანია

დირექტორის მოადგილე

დირექტორის მოადგილე

განათლება

2011 –2015წწ.- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (სტიპენდიანტი)

სამუშაო გამოცდილება

აპრილი 2017წ. – დღემდე – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“- დირექტორის მოადგილე (თბილისი)

სექტემბერი 2016წ.- მარტი 2017წ. – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“ – მენეჯერი (ბათუმის ფილიალი)

2015-2016წწ. – „სპორტული მედიცინის კლინიკა“ – ადმინისტრაციული მენეჯერი

სერთიფიკატები

2018 წლის 28-31 მაისი – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის 30-ე  კონფერენციის საორგანიზაციო გუნდის წევრი;

2018 წლის 15 მარტი – 2018 წლის 4 მაისი – “ჯანდაცვის სამართალი,პოლიტიკა და მენეჯმენტი” – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა;

2016წ. ბუღალტერთ მომზადების ცენტრი – ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი;

2016წ. ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი – საბუღალტრო პროგრამა „ორის-ბუღალტერია“;

2015წ. პოლიტიკური დიალოგი თემაზე – ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამა (SABIN VACCINE INSTITUTE);

2014წ. „განათლებისა და მართვის გუნდი“ , ტრენინგი „თანხების მოძიების მექანიზმები“.

ენები: ინგლისური