ანა კაპატაძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2014-2018წწ. –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო     უნივერსიტეტი – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; (ბაკალავრის ხარისხი)

სამუშაო გამოცდილება

2018 სექტემბერი – დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2017- 2018წწ. – პრაქტიკანტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

ტრენინგები

2018წ (თებერვალი) – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბასიზო კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”