ანანო გოგილიძე

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება

2020- ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტი, კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების სამაგისტრო პროგრამა, მაგისტრანტი.

2014-2017 – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიო      უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნნიერებათა  ფაკულტეტი,  ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

მუშაობის გამოცდილება

2021-დღემდე –  მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი „გამმა“,  კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი.

2018-2021- რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი „მოძღვარი“  , ტუტორი

2016-   ‘’spar group’’, სერვის+  ტრენერი