ალინა გურგენიძე

ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2015-2019წწ. – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობა- ბაკალავრის ხარისხი;

2003-2015წწ. – ხელვაჩაურის   N1 საჯარო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2019წ. მაისი- დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი” , ბათუმის ფილიალი;

2018 წ.სექტემბერი -მაისი – პრაქტიკანტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”;

2018წელი – საქართველოს კარიტასი – მოხალისე;

2018წ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგის კლინიკის – მოხალისე პრაქტიკანტი;

2018 წელი – კლინიკა,, მედალფა” – სარეაბილიტაციო ცენტრი,, ნემო” – პრაქტიკანტი;

2016 წელი-ქ. ბათუმის №11 საბავშვო ბაღი – სტაჟირება ფსიქოლოგიის სპეციალობით

2015 წელი- ა(ი) იპ,, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის” – მოხალისე

2015წელი-მცირე საოჯახო ბავშთა სახლი – მოხალისე

2014წელი-მიხალისეობრივი საქმიანობა ბათუმის საზღვაო ჰოსპიტალის სერცისები პოპულარიზაციაში.

ტრენინგები

2018წ (მაისი) – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2015 – 2016 წლები (სერთიფიცირებული),, გენდერული თანასწორობა მრავალფეროვან საზოგადოებაში” (TDI) ;

,, ინკლუზიური განათლება სკოლაში” (MAK Georgia)

2012-2014წლები – ,, სოციალური მედიის როლი” ;

,, პროექტის წერა და მართვა, ფონდების მოძიება ” ;

,, სოციალური მედიის მეორე დონის ტრენინგი” .