ინფორმაცია პროფესიონალებისთვის

რა სფეროების განვითარებაზე მუშაობს ენისა და მეტყველების თერაპევტი?

ენისა და მეტყველების თერაპევტის მუშაობა განსხვავდება ლოგოპედის მუშაობისგან. ლოგოპედია წარმოადგენს კორექციული პედაგოგიკის ერთ-ერთ დარგს. ის იყენებს სპეციალურ მეთოდებს მეტყველების სირთულეების გამოსავლენ...

ევროპის უნივერსიტეტსა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – Mental Health Center-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

? ევროპის უნივერსიტეტსა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი - Mental Health Center-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ? ევროპის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები...

ტრეინინგი ქცევის გამოყენებით ანალიზში (ABA)

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში ტარდება ტრენინგი ქცევის გამოყენებით ანალიზში 19 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით ყოველდღე 10 სთ-დან 17 სთ-მდე თქვენ გაივლით ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურ...