ადმინისტრაცია

მაია გაბუნია

ცენტრის დირექტორი

ანა ჩვამანია

დირექტორის მოადგილე