ადმინისტრაცია

მაია გაბუნია

ცენტრის დირექტორი

ანა ჩვამანია

დირექტორის მოადგილე

ქეთევან ბასილია

ბათუმის ფილიალის მენეჯერი